Slajder

 • skrętarka do prętów
 • gilotyna
 • Walcarka do rur
 • TQH-50
 • TYW-GH36
 • TCK-12
 • Skręcarka do CS
 • walcarka
 • skrętarka wielofunkcyjna
 • piec indukcyjny
 • Skręcarka osiowa do prtw
 • Rozkówarka do prtw
 • Prasa do zakwek
 • skrętarka do CSP
 • TNQ-25
 • prasa do stozkow
 • zawijarka ślimaków
 • skrętarka wielofunkcyjna C
 • TZH-50
 • TQG-32

XG-B jest urządzeniem wykorzystującym wysoką częstotliwość prądu w celu wzbudzenia indukcji elektromagnetycznej która powoduje nagrzewanie wsadu znajdującego się w spirali indukcyjnej.

Umożliwia on rozgrzewanie powierzchni, otworów wewnętrznych, części lub całego elementu obrabianego dzięki zasadzie: „prąd przemienny przepływający przez uzwojenie pierwotne wytwarza dookoła wsadu zmienne pole magnetyczne, a zmienny strumień magnetyczny wzbudza z kolei w obwodzie wtórnym tzn.  wsadzie, siły elektromagnetyczne, w wyniku czego wsadzie powstają prądy przemienne nagrzewające wsad”.

Dzięki połączeniu z zaawansowanymi rozwiązaniami elektroniki którymi głównymi elementami zasilania i sterowania są komponenty IGBT, MOSFET i inne, umożliwiają pracę urządzenia ściśle z wymaganymi parametrami technicznymi. Piec posiada wiele zalet m.in.: małe wymiary, niewielką wagę, przystępną instalacje, prostotę obsługi, oszczędność energii, jest przyjazny dla środowiska naturalnego i jest wysoko efektywny w porównaniu z piecami węglowymi, koksowymi, elektrycznymi i gazowymi.

Zakres dostępnych mocy jednostek XG mieści się w przedziale od 15 kW. do 200 kW. które są konfigurowane, dobierane pod potrzeby obrabianych materiałów.

Zastosowanie: rozgrzewanie stali w procesie kucia, hartowanie, lutowanie metali kolorowych, produkcja narzędzi, topienie metali w tyglu, kowalstwo artystyczne, inne procesy obróbki cieplnej wymagające wysokich temperatur i precyzyjnego podgrzewania wsadu.

Piec-indukcyjny-XB

Piec-XB